Ви можете мати дані без інформації, але не інформацію без даних.
— Деніел Кіз Моран

Зараз дані можна зберігати де завгодно, у будь-якому середовищі. Як у локальних, так і на зовнішніх локаціях, публічних і приватних хмарах, звичайних і гібридних системах. Центр обробки даних став комплексно складнішим, а його керування — більш відокремленим. Водночас від ІТ-організації очікують бездоганної підтримки, забезпечення високої доступності та безпеки в розподіленій інфраструктурі з різними наборами інструментів. Це виклик гібридних центрів обробки даних.

Сучасний гібридний центр обробки даних дозволяє більшу ефективність ІТ, автоматизацію та гнучкість, підтримуючи додавання нових додатків через динамічну мережеву структуру та інфраструктуру віртуальних машин. Використання гібридного центру обробки даних – це стратегія розвитку, яка дозволяє організаціям створювати поєднання хмарних та традиційних ІТ відповідно до своїх потреб.

GREENNET пропонує оцінку, проєктування та підтримку центрів обробки даних та хмарних рішень. Головний фокус на операційній стабільності, масштабованості, швидкості та економічності. Наші спеціалісти зможуть визначити Вашу готовність, розкрити можливості та визначити результати, яких Ваша компанія може досягти, шляхом впровадження приватних, публічних або гібридних хмарних інфраструктур.

Публічна, приватна та гібридна хмарні інфраструктури

Публічні хмарні інфраструктури пропонують неймовірну широту функцій та послуг, а також еластичну провідну можливість, що дозволяє швидке розроблення програм. Публічні хмари забезпечують економію коштів, оскільки підприємства повинні платити лише за ресурси, які вони споживають. Також загальнодоступні хмари можуть легко масштабуватися для забезпечення високої доступності.

З іншого боку, приватні хмари підходять в ситуаціях, коли низька затримка є критичною, або коли правила суверенітету даних вимагають особливих вимог до їх розташування. Приватні хмари також можуть заощадити операційні витрати компанії, коли споживання потужності є передбачуваним. Багато організацій вважають за краще, щоб робочі навантаження зберігалися локально через вимоги політики, безпеки або відповідності нормативним вимогам.

Оскільки можливості публічних і приватних хмар продовжують розвиватися, портативність програм і даних дозволяє підприємствам постійно вибирати найкращий хмарний ресурс для певного робочого навантаження. Але щоб забезпечити безперебійну портативність та
злагоджене використання ресурсів, організаціям потрібна хмарна платформа, яка може забезпечувати узгодженість у всіх середовищах. Таким чином вона надає загальний набір інструментів для керування політикою, безпекою, відповідністю та оптимізацією.

Мережа центрів обробки даних

Бізнесу необхідно прийняти цілісну стратегію мережевої інфраструктури, щоб впоратися з унікальними проблемами продуктивності, безпеки та управління, які пов’язані з широко розподіленими програмами, даними, користувачами та пристроями. Застарілі підходи, які покладалися на ручні процеси для захисту даних, програм та контролю доступу до них — більше не є адекватними або стійкими.

Мережева індустрія усвідомила ці виклики та вирішує їх архітектурним підходом, який базується на програмно-визначених мережах, щоб забезпечити безперервне, динамічне узгодження мережі з ІТ- та бізнес-політиками. Це означає, що політики програм, безпеки та відповідності можуть бути визначені за один раз, та контролюватись між будь-якими групами користувачів або речей, будь-яким додатком чи службою – або навіть між самими програмами та службами – де б вони не знаходилися.

У середовищі гібридної хмарної інфраструктури стає все складніше підтримувати однорідну операційну модель підприємства, відповідати корпоративним політикам безпеки та мати повноцінну систему моніторингу. Cisco Cloud ACI — це комплексне рішення, яке забезпечує спрощені операції, послідовне керування політикою та видимість у кількох локальних центрах обробки даних, загальнодоступних хмарах або гібридних хмарних середовищах. Cisco Cloud ACI дозволяє клієнтам розширювати політику і на загальнодоступні хмари.

Великі сервісні провайдери також розгортають VXLAN EVPN технологію. У зв’язку з переходом галузі від інкапсуляції частин (MAC-in-MAC) до інкапсуляції пакетів (MAC-in-IP), багато постачальників використовують VXLAN у якості стандартної технології інкапсуляції. Спочатку VXLAN був представлений лише як Layer 2 послуга з простою поведінкою «Flood and Learn» аналогічною Ethernet. Пізніше VXLAN було розширено власним рівнем управління, щоб подолати свої обмеження. Так і був представлений MP-BGP EVPN, як рівень управління (Control Plane), а в передавальному рівні (Data Plane) використовується VXLAN.

Щоб автоматизувати налаштування мереж, постачальники послуг впроваджують методології DevOps та інструменти GitOps для безперервної інтеграції та доставки (CI/CD), що спрощує операції та підвищує гнучкість інфраструктури.

Сервер

До сучасних серверних платформ висуваються високі вимоги. Вони мають бути не тільки надійними та забезпечувати продуктивність. Має існувати можливість масштабувати серверну платформу як в більшу, так і в меншу сторону передбачуваним способом. Інтеграція з мережами, платформами зберігання даних, системами віртуалізації та інші рішення мають бути надійними та простими. Також платформа має бути легкою у керуванні.

Популярний спосіб вирішити такі виклики – це використовувати гіперконвергентну інфраструктуру (HCI). HCI поєднує обчислення, зберігання, віртуалізацію та мережу в одному кластері. Починаючи лише з трьох вузлів, підприємства можуть легко
масштабуватися, щоб відповідати потребам. Гіперконвергенція забезпечує схожу на хмару структуру простоту, як локально, так в рамках однієї легкокерованої платформи.

HCI забезпечує глибшу абстракцію та вищу автоматизацію, масштабованість, ніж традиційна конвергентна інфраструктура. Вона спрощує адміністрування, забезпечуючи єдиний пункт управління. HCI повністю інтегрується з центром обробки даних, усуваючи потребу в окремих серверах і мережевому сховищі, а також забезпечує інфраструктуру для навантажень, які є орієнтованими на дані.

Зберігання

Підприємства стикаються з проблемами зберігання та управління даними. Вони повинні не тільки обробляти більші обсяги, але й працювати з різними типами даних, більшість із яких зовсім неструктуровані. Водночас навантаження стало складнішим, різноманітнішим і часто розподіляється між різними географічними регіонами.

З появою додатків наступного покоління, керованих такими тенденціями, як Big Data та Інтернет речей (IoT), організації звертаються до програмно-визначених рішень для зберігання даних. Для чого? Щоб досягти більшої гнучкості, стійкості, масштабованості та економічної ефективності. Цей підхід до архітектури зберігання використовує рівень
програмного забезпечення для надання, організації та керування ємністю фізичного зберігання даних на серверах промислового стандарту. Відокремлюючи програмне забезпечення для управління сховищем від апаратного, програмно-визначені рішення дозволяють використовувати водночас апаратне та програмне забезпечення від різних виробників та не залежати від єдиної платформи.

Ключем до забезпечення роботи програмно-визначеного сховища є вибір рішень, які швидкі в імплементації та прості в управлінні, підтримують кілька робочих навантажень та різноманітні сценарії використання. Також звільняють ІТ-команди від складності управління різнорідною колекцією носіїв даних.

Партнери
Публічна, приватна та гібридна хмарні інфраструктури
Cisco, DELLEMC, Nutanix
Мережа центрів обробки даних
Cisco, DELLEMC, Arista, VMware
Сервер
Cisco, DellEMC, Nutanix
Зберігання
DellEMC, NetApp, Cloudian
Кейси
Публічна, приватна та гібридна хмарні інфраструктури

Публічні хмарні інфраструктури пропонують неймовірну широту функцій та послуг, а також еластичну провідну можливість, що дозволяє швидке розроблення програм. Публічні хмари забезпечують економію коштів, оскільки підприємства повинні платити лише за ресурси, які вони споживають. Також загальнодоступні хмари можуть легко масштабуватися для забезпечення високої доступності.

З іншого боку, приватні хмари підходять в ситуаціях, коли низька затримка є критичною, або коли правила суверенітету даних вимагають особливих вимог до їх розташування. Приватні хмари також можуть заощадити операційні витрати компанії, коли споживання потужності є передбачуваним. Багато організацій вважають за краще, щоб робочі навантаження зберігалися локально через вимоги політики, безпеки або відповідності нормативним вимогам.

Оскільки можливості публічних і приватних хмар продовжують розвиватися, портативність програм і даних дозволяє підприємствам постійно вибирати найкращий хмарний ресурс для певного робочого навантаження. Але щоб забезпечити безперебійну портативність та
злагоджене використання ресурсів, організаціям потрібна хмарна платформа, яка може забезпечувати узгодженість у всіх середовищах. Таким чином вона надає загальний набір інструментів для керування політикою, безпекою, відповідністю та оптимізацією.

Мережа центрів обробки даних

Бізнесу необхідно прийняти цілісну стратегію мережевої інфраструктури, щоб впоратися з унікальними проблемами продуктивності, безпеки та управління, які пов’язані з широко розподіленими програмами, даними, користувачами та пристроями. Застарілі підходи, які покладалися на ручні процеси для захисту даних, програм та контролю доступу до них — більше не є адекватними або стійкими.

Мережева індустрія усвідомила ці виклики та вирішує їх архітектурним підходом, який базується на програмно-визначених мережах, щоб забезпечити безперервне, динамічне узгодження мережі з ІТ- та бізнес-політиками. Це означає, що політики програм, безпеки та відповідності можуть бути визначені за один раз, та контролюватись між будь-якими групами користувачів або речей, будь-яким додатком чи службою – або навіть між самими програмами та службами – де б вони не знаходилися.

У середовищі гібридної хмарної інфраструктури стає все складніше підтримувати однорідну операційну модель підприємства, відповідати корпоративним політикам безпеки та мати повноцінну систему моніторингу. Cisco Cloud ACI — це комплексне рішення, яке забезпечує спрощені операції, послідовне керування політикою та видимість у кількох локальних центрах обробки даних, загальнодоступних хмарах або гібридних хмарних середовищах. Cisco Cloud ACI дозволяє клієнтам розширювати політику і на загальнодоступні хмари.

Великі сервісні провайдери також розгортають VXLAN EVPN технологію. У зв’язку з переходом галузі від інкапсуляції частин (MAC-in-MAC) до інкапсуляції пакетів (MAC-in-IP), багато постачальників використовують VXLAN у якості стандартної технології інкапсуляції. Спочатку VXLAN був представлений лише як Layer 2 послуга з простою поведінкою «Flood and Learn» аналогічною Ethernet. Пізніше VXLAN було розширено власним рівнем управління, щоб подолати свої обмеження. Так і був представлений MP-BGP EVPN, як рівень управління (Control Plane), а в передавальному рівні (Data Plane) використовується VXLAN.

Щоб автоматизувати налаштування мереж, постачальники послуг впроваджують методології DevOps та інструменти GitOps для безперервної інтеграції та доставки (CI/CD), що спрощує операції та підвищує гнучкість інфраструктури.

Сервер

До сучасних серверних платформ висуваються високі вимоги. Вони мають бути не тільки надійними та забезпечувати продуктивність. Має існувати можливість масштабувати серверну платформу як в більшу, так і в меншу сторону передбачуваним способом. Інтеграція з мережами, платформами зберігання даних, системами віртуалізації та інші рішення мають бути надійними та простими. Також платформа має бути легкою у керуванні.

Популярний спосіб вирішити такі виклики – це використовувати гіперконвергентну інфраструктуру (HCI). HCI поєднує обчислення, зберігання, віртуалізацію та мережу в одному кластері. Починаючи лише з трьох вузлів, підприємства можуть легко
масштабуватися, щоб відповідати потребам. Гіперконвергенція забезпечує схожу на хмару структуру простоту, як локально, так в рамках однієї легкокерованої платформи.

HCI забезпечує глибшу абстракцію та вищу автоматизацію, масштабованість, ніж традиційна конвергентна інфраструктура. Вона спрощує адміністрування, забезпечуючи єдиний пункт управління. HCI повністю інтегрується з центром обробки даних, усуваючи потребу в окремих серверах і мережевому сховищі, а також забезпечує інфраструктуру для навантажень, які є орієнтованими на дані.

Зберігання

Підприємства стикаються з проблемами зберігання та управління даними. Вони повинні не тільки обробляти більші обсяги, але й працювати з різними типами даних, більшість із яких зовсім неструктуровані. Водночас навантаження стало складнішим, різноманітнішим і часто розподіляється між різними географічними регіонами.

З появою додатків наступного покоління, керованих такими тенденціями, як Big Data та Інтернет речей (IoT), організації звертаються до програмно-визначених рішень для зберігання даних. Для чого? Щоб досягти більшої гнучкості, стійкості, масштабованості та економічної ефективності. Цей підхід до архітектури зберігання використовує рівень
програмного забезпечення для надання, організації та керування ємністю фізичного зберігання даних на серверах промислового стандарту. Відокремлюючи програмне забезпечення для управління сховищем від апаратного, програмно-визначені рішення дозволяють використовувати водночас апаратне та програмне забезпечення від різних виробників та не залежати від єдиної платформи.

Ключем до забезпечення роботи програмно-визначеного сховища є вибір рішень, які швидкі в імплементації та прості в управлінні, підтримують кілька робочих навантажень та різноманітні сценарії використання. Також звільняють ІТ-команди від складності управління різнорідною колекцією носіїв даних.

Партнери
Публічна, приватна та гібридна хмарні інфраструктури
Cisco, DELLEMC, Nutanix
Мережа центрів обробки даних
Cisco, DELLEMC, Arista, VMware
Сервер
Cisco, DellEMC, Nutanix
Зберігання
DellEMC, NetApp, Cloudian